Tag: đảo yến

Du lịch Nha Trang – Một ngày trên Đảo Yến, Hòn Nội

Nha Trang-Khánh Hòa những ngày này bắt đầu bước vào mùa du lịch hè , luôn lộng gió và ngập tràn nắng vàng. Chúng tôi đến thăm quan Đảo Yến – Hòn Nội vào một sáng trời xanh không thể xanh hơn , hơi gió mặn mòi mùi biển và những Continue Reading