Bí mất khủng khiếp

Chú bé bán báo: Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không, thưa ông?

Khách qua đường: Lại đây, tao lấy một tờ.( Đọc qua một hồi). Này thằng nhóc kia, trong báo có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chứ?

Chú bé bán báo: Đó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *