Tag: Tam Đảo linh sơn

Du lịch hè 2014 về với Tây Thiên Tiên cảnh

Du lịch hè 2014 về với Tây Thiên Tiên cảnh

Khu danh thắng Tây Thiên được tọa lạc trong lòng chảo rừng nguyên sinh Tam đảo, tại trung sơn điểm giữa các huyệt mạch quốc gia gồm Đền Hùng của nhà nước Văn Lang thời các vua Hùng dựng nước, Hoa Lư của cố đô nước Đại Việt, núi Tản- Continue Reading